: .. .. .. .. .. Ũ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
: .. .. .. .. .. Ũ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..(Kresanek) (1913-86) - . , , . . (), . () . 1944-83 ( 1963 . . ). 1956-64 - . . .-., . . .
Slovenska 1'udova piesen zo stanoviska hudobneho, Brat., 1951; Narodn umelec Eugen Suction, Brat., 1961, 21978; Socialna funkcia hudby, Brat., 1961; Zaklady hudobneho myslenia. Brat., 1976; Uvod do systematiky hudobncj vedy, Brat., 1980; Tonalita, Brat., 1982, .

(: , 1990)
..

ܨ

ר

Ш

ver16