: .. .. .. .. .. Ũ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
: .. .. .. .. .. Ũ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..(Novaiek) (p. 1923) - . . . 1951-55 - . 1950-55 , 1962 . 1982 . . .
J. L. Bella-vel'ka poscava slovrnskej hudobhei historic. Martin, 1953; Sucasna slovenska hudobna tvorba. -Bral., 1955; Robolnicke spevokoly na Slovensku, Brat., I960: Hudnbne rezidencie na zapadnom Slovensku. Brat.. 1971; Hudba v Bratislave, Brat., 1978: Kapitoly z hudobnej estetiky. Brat., 1982.

(: , 1990)
..

Ш

ver16