: .. .. .. .. .. Ũ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
: .. .. .. .. .. Ũ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..(Suchoft) (. 1908) - . , , .-. . . . (1958). . . . . (1972-81), . (1973-82). . . , . . . . . . . (1933-48; 1941 - ), (1948-74) . (1954-59) . . . "Podmaneny svet" (Brat., 1981). . . (1951, 1954, 1973). - (1949, ), (1960, ); ; . - (1936), . (1953), . . (1932); . BACH , (1971); . . .; .-. ; ., . . (1957); . .; . .-. .
., ., . , . ., ., 1984; ., ., ., 1987; Kresanek J., Vajda I., Narodny umelec E. Suchon, Brat., 21978.

(: , 1990)
..

ver16